Bestyrelsesarbejde

Få hjælp til at få forbedret din virksomheds effektivitet og få større indtjening

Som bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser arbejder jeg på at optimere arbejdsgange og holde fokus på virksomhedens mål.

Hvad enten du allerede har en bestyrelse eller overvejer at få én, er det at få et professionelt bestyrelsesmedlem et skridt på vejen til at udvikle din virksomhed.

Hvad får din virksomhed ud af samarbejdet
Jeg arbejder med et positivt, men effektivt syn på problemer. Og bruger metoder som jeg ved, bringer din virksomheden videre. Jeg går efter at indgå i et dynamisk og objektivt samarbejde, hvor også virksomhedens medarbejdere involveres.

Mit mål er, at rationaliseringer og gevinster tjener investeringen hjem, så hurtigt som muligt og helst allerede det første år.

Erfaringsområder:
Rationalisering · Optimering · Personaleudvikling · Samarbejde · Forberedelse til generationsskifte · Omsætnings- og indtjeningsstigning · Strukturændringer · Omkostningsreduktion · Systematisk kundepleje